Main menu
  • 1
  • 2
Prev Next

Atelier1

21-04-2015 Hits:20554 Top content slider Super User - avatar Super User

Atelier1

Læs mere..

Atelier1 - 2

21-04-2015 Hits:19968 Top content slider Super User - avatar Super User

Atelier1 - 2

Læs mere..

For virksomheder

 

Udstillinger i virksomheder        

Jeg udstiller gerne i virksomheder i hele landet,  ligesom jeg også 

Operaen

gerne åbner mit atelier og galleri, hvis I ønsker at aflægge mig et uforpligtende besøg.

Antal malerier

Altid minimum 20 malerier af varierende størrelse og pris, så der altid er noget at vælge imellem indenfor Jeres budget.

Periode

Udstillingsperioden er minimum 1 måned 

Ophængning og afhentning

Der medfølger altid en værk- og prisliste og brochurer til omdeling.Jeg transporterer selv malerierne frem til Jer og henter dem igen ved endt udstilling. Jeg forestår selv   ophængningen med mindre andet er aftalt

Alle malerier hænger udstillingsperioden ud, også selv om der måtte blive solgt undervejs.

Forsikring

Udstillingsstedet er ansvarlig for at forsikre de udstillede værker og er dermed erstatningspligtige i tilfælde af at værker skulle tage skade, blive udsat for brand, indbrud, eller lign.

Køb

Udstillingsstedet forpligter sig til at købe et eller flere værker fra udstillingen 

TRÆK KUNST FRA I SKAT

NU KAN KØB AF KUNST TRÆKKES FRA I SKAT NYE OG FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER

Regeringen har indført nye regler, der forbedrer virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker. Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel. De nye afskrivningsregler styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.

FLERE FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED

Fradragsreglerne giver din virksomhed en række fordele og muligheder. F.eks. kan kunst have en positiv signalværdi over for dine medarbejdere og over for omverdenen: I kan f.eks.:

• Udsmykke virksomhedens lokaler og bygninger med kvalitetskunst – det giver noget smukt at kigge på og forbedrer arbejdsmiljøet.

• Engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af kunstværker.

• Støtte en lokal kunstner.

• Støtte en særlig kunstart. Derudover kan kvalitetskunst være en god investering

HVAD SIGER REGLERNE?

Afskrivningsreglerne gælder for:

• Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens lokaler.

• Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller de nærmeste omgivelser.

Kunstværker, der hænges op

Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 11.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt. Kunst som en del af bygningen

Kunstnerisk udsmykning, som udføres som en del af virksomhedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger – med 5 pct. om året.

Hvad må man købe af hvem?

Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren. Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommission.

 Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

MERE INFORMATION

Kontakt jeres revisor, hvis I vil vide mere om afskrivningsreglerne for køb af kunst. Find flere brochurer om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk. Læs lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004.kunst kan trækkes fra i skat